Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Chuyên gia dự đoán xổ số ngày :14-05-21


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
14-05-21 Gia Lai
Ninh Thuận
13-05-21Bình Định: 60,
Quảng Trị: 60,
Quảng Bình: 17
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
237
12-05-21Đà Nẵng: 57,
Khánh Hòa: 15
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
255
11-05-21Đắc Lắc: 79,
Quảng Nam: 88
Trúng Quảng Nam274
10-05-21TT Huế: 27,
Phú Yên: 06
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
258
09-05-21Kon Tum: 50,
Khánh Hòa: 56
Trúng Kon Tum224
08-05-21Đà Nẵng: 24,
Quảng Ngãi: 21,
Đắc Nông: 82
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
273
07-05-21Gia Lai: 93,
Ninh Thuận: 23
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
272
06-05-21Bình Định: 61,
Quảng Trị: 30,
Quảng Bình: 44
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
227
05-05-21Đà Nẵng: 10,
Khánh Hòa: 89
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
285
04-05-21Đắc Lắc: 16,
Quảng Nam: 87
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
224
03-05-21TT Huế: 32,
Phú Yên: 72
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
205
02-05-21Kon Tum: 10,
Khánh Hòa: 64
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
256
01-05-21Đà Nẵng: 53,
Quảng Ngãi: 65,
Đắc Nông: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
235
30-04-21Gia Lai: 06,
Ninh Thuận: 05
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
282
29-04-21Bình Định: 88,
Quảng Trị: 61,
Quảng Bình: 68
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
243
28-04-21Đà Nẵng: 51,
Khánh Hòa: 69
Trúng Đà Nẵng259
27-04-21Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 57
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
270
26-04-21TT Huế: 95,
Phú Yên: 65
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
241
25-04-21Kon Tum: 95,
Khánh Hòa: 90
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
284
24-04-21Đà Nẵng: 91,
Quảng Ngãi: 15,
Đắc Nông: 80
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
248
23-04-21Gia Lai: 76,
Ninh Thuận: 30
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
211
22-04-21Bình Định: 96,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 03
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
244
21-04-21Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 87
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
261
20-04-21Đắc Lắc: 18,
Quảng Nam: 08
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
244
19-04-21TT Huế: 89,
Phú Yên: 17
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
260
18-04-21Kon Tum: 23,
Khánh Hòa: 51
Trúng Khánh Hòa280
17-04-21Đà Nẵng: 19,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 65
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
278
16-04-21Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 01
Trúng Gia Lai240
15-04-21Bình Định: 68,
Quảng Trị: 57,
Quảng Bình: 71
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
248
14-04-21Đà Nẵng: 14,
Khánh Hòa: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
244
13-04-21Đắc Lắc: 94,
Quảng Nam: 00
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
250