Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Chuẩn: 500.000 VNĐ

Soi cầu siêu víp ngày :05-12-22


Nạp đủ tiền, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
05-12-22 TT Huế
Phú Yên
04-12-22Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 Kon Tum,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
271
03-12-22Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 2 Đắc Nông
270
02-12-22Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 8 Gia Lai,
Trúng đầu 8 Ninh Thuận
270
01-12-22Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Bình Định,
Trúng đuôi 9 Quảng Trị,
Trúng đuôi 5 Quảng Bình
214
30-11-22Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
266
29-11-22Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 0 Quảng Nam
261
28-11-22TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 3 Phú Yên
254
27-11-22Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 2 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
241
26-11-22Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
284
25-11-22Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 5 Ninh Thuận
237
24-11-22Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 7 Quảng Trị,
Trúng đầu 2 Quảng Bình
261
23-11-22Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
261
22-11-22Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 7 Đắc Lắc260
21-11-22TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Phú Yên236
20-11-22Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 Kon Tum,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
224
19-11-22Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Đắc Nông
220
18-11-22Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 1 Ninh Thuận
284
17-11-22Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 6 Quảng Bình
288
16-11-22Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
282
15-11-22Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 Đắc Lắc,
Trúng đầu 8 Quảng Nam
217
14-11-22TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 1 Phú Yên
267
13-11-22Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Kon Tum,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
252