Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Chuẩn: 300.000 VNĐ

Nhận cầu đẹp nhất ngày :14-05-21


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
14-05-21 Gia Lai
Ninh Thuận
13-05-21Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 Bình Định,
Trúng đầu 0 Quảng Trị,
Trúng đuôi 4 Quảng Bình
242
12-05-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
222
11-05-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam288
10-05-21TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
248
09-05-21Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 2 Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
223
08-05-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 7 Đắc Nông
248
07-05-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Gia Lai274
06-05-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 1 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
259
05-05-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Khánh Hòa
283
04-05-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
225
03-05-21TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
288
02-05-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
244
01-05-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 1 Đắc Nông
238
30-04-21Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
237
29-04-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 0 Quảng Trị,
Trúng đầu 5 Quảng Bình
225
28-04-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
291
27-04-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 7 Quảng Nam
269
26-04-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng đuôi 3 Phú Yên
257
25-04-21Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa236
24-04-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 6 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
253
23-04-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 4 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
238
22-04-21Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng đuôi 7 Quảng Trị,
Trúng đuôi 8 Quảng Bình
247
21-04-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 4 Khánh Hòa
229
20-04-21Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
240
19-04-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
258
18-04-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 3 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
222
17-04-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đầu 9 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 6 Đắc Nông
248
16-04-21Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 1 Gia Lai,
Trúng đầu 2 Ninh Thuận
255
15-04-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
264
14-04-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 7 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
240
13-04-21Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 0 Quảng Nam
241