Xíu Chủ Miền Nam Siêu Chuẩn: 1.500.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :05-12-22


Nạp đủ tiền, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
05-12-22 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
04-12-22Tiền Giang: 716,
Kiên Giang: 089,
Đà Lạt: 515
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
575
03-12-22TP HCM: 749,
Long An: 724,
Bình Phước: 091,
Hậu Giang: 811
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
535
02-12-22Vĩnh Long: 559,
Bình Dương: 095,
Trà Vinh: 760
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
767
01-12-22Tây Ninh: 705,
An Giang: 101,
Bình Thuận: 867
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
630
30-11-22Đồng Nai: 166,
Cần Thơ: 270,
Sóc Trăng: 744
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
334
29-11-22Bến Tre: 922,
Vũng Tàu: 079,
Bạc Liêu: 581
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
442
28-11-22TP HCM: 428,
Đồng Tháp: 474,
Cà Mau: 654
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
734
27-11-22Tiền Giang: 338,
Kiên Giang: 051,
Đà Lạt: 764
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
531
26-11-22TP HCM: 392,
Long An: 698,
Bình Phước: 806,
Hậu Giang: 233
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
658
25-11-22Vĩnh Long: 567,
Bình Dương: 235,
Trà Vinh: 491
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
626
24-11-22Tây Ninh: 526,
An Giang: 850,
Bình Thuận: 288
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
678
23-11-22Đồng Nai: 591,
Cần Thơ: 567,
Sóc Trăng: 645
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
660
22-11-22Bến Tre: 257,
Vũng Tàu: 917,
Bạc Liêu: 609
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
680
21-11-22TP HCM: 610,
Đồng Tháp: 839,
Cà Mau: 893
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
332
20-11-22Tiền Giang: 399,
Kiên Giang: 984,
Đà Lạt: 596
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
511
19-11-22TP HCM: 741,
Long An: 071,
Bình Phước: 939,
Hậu Giang: 038
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
762
18-11-22Vĩnh Long: 219,
Bình Dương: 978,
Trà Vinh: 125
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
602
17-11-22Tây Ninh: 130,
An Giang: 856,
Bình Thuận: 559
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
454
16-11-22Đồng Nai: 889,
Cần Thơ: 544,
Sóc Trăng: 076
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
256
15-11-22Bến Tre: 966,
Vũng Tàu: 725,
Bạc Liêu: 755
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
351
14-11-22TP HCM: 402,
Đồng Tháp: 253,
Cà Mau: 215
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
627