Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Chuẩn: 500.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :05-12-22


Nạp đủ tiền, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
05-12-22 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
04-12-22Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đuôi 9 Kiên Giang,
Trúng đầu 1 Đà Lạt
245
03-12-22TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đuôi 1 Hậu Giang
216
02-12-22Vĩnh Long: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 5 Bình Dương,
Trúng đầu 6 Trà Vinh
276
01-12-22Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
255
30-11-22Đồng Nai: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đuôi 0 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
235
29-11-22Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 2 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đầu 9 Bạc Liêu
241
28-11-22TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đầu 2 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
236
27-11-22Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đuôi 4 Đà Lạt
271
26-11-22TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
264
25-11-22Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 7 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
267
24-11-22Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đầu 2 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đầu 8 Bình Thuận
237
23-11-22Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đuôi 7 Cần Thơ,
Trúng đuôi 5 Sóc Trăng
253
22-11-22Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 Bạc Liêu,
Trúng đuôi 7 Bến Tre,
Trúng đầu 1 Vũng Tàu
242
21-11-22TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đuôi 3 Cà Mau
256
20-11-22Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 4 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
257
19-11-22TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 1 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 3 Hậu Giang
243
18-11-22Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 9 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 7 Bình Dương,
Trúng đầu 2 Trà Vinh
246
17-11-22Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
An Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang
238
16-11-22Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đầu 4 Cần Thơ,
Trúng đầu 7 Sóc Trăng
224
15-11-22Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đuôi 5 Bạc Liêu
249
14-11-22TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 1 TP HCM,
Trúng đuôi 3 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
247