Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Chuẩn: 300.000 VNĐ

Chuyên gia dự đoán xổ số ngày :14-05-21


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
14-05-21 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
13-05-21Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
241
12-05-21Đồng Nai: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đầu 5 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
230
11-05-21Bến Tre: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 Bến Tre,
Trúng đuôi 5 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 6 Bạc Liêu
279
10-05-21TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Đồng Tháp: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 1 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
252
09-05-21Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 6 Tiền Giang,
Trúng đuôi 3 Kiên Giang,
Trúng đuôi 5 Đà Lạt
268
08-05-21TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 3 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đuôi 2 Hậu Giang
268
07-05-21Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Trà Vinh: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đuôi 1 Trà Vinh
234
06-05-21Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đầu 3 Bình Thuận
220
05-05-21Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 9 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
251
04-05-21Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đuôi 7 Vũng Tàu,
Trúng đầu 1 Bạc Liêu
228
03-05-21TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đầu 4 TP HCM,
Trúng đầu 3 Đồng Tháp,
Trúng đầu 7 Cà Mau
273
02-05-21Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 2 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đuôi 0 Đà Lạt
259
01-05-21TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 9 Hậu Giang
256
30-04-21Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Trà Vinh: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 2 Vĩnh Long,
Trúng đầu 6 Bình Dương
249
29-04-21Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 7 Tây Ninh,
Trúng đầu 7 An Giang,
Trúng đuôi 5 Bình Thuận
276
28-04-21Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 3 Đồng Nai,
Trúng đầu 4 Cần Thơ,
Trúng đầu 7 Sóc Trăng
241
27-04-21Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đầu 9 Vũng Tàu
250
26-04-21TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 6 Đồng Tháp,
Trúng đầu 6 Cà Mau
253
25-04-21Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Kiên Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 Tiền Giang,
Trúng đầu 3 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
226
24-04-21TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đầu 7 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đầu 1 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
226
23-04-21Vĩnh Long: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đầu 5 Vĩnh Long,
Trúng đầu 0 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
264
22-04-21Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đầu 6 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
284
21-04-21Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đuôi 5 Cần Thơ,
Trúng đuôi 9 Sóc Trăng
265
20-04-21Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Bạc Liêu: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đuôi 1 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
252
19-04-21TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 TP HCM,
Trúng đầu 4 Đồng Tháp,
Trúng đầu 6 Cà Mau
261
18-04-21Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
257
17-04-21TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Bình Phước: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 2 Long An,
Trúng đầu 8 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
254
16-04-21Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đuôi 9 Bình Dương,
Trúng đầu 9 Trà Vinh
264
15-04-21Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đầu 9 Tây Ninh,
Trúng đầu 2 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
208
14-04-21Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 7 Đồng Nai,
Trúng đuôi 9 Cần Thơ,
Trúng đuôi 9 Sóc Trăng
254
13-04-21Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Bến Tre,
Trúng đuôi 6 Vũng Tàu,
Trúng đầu 8 Bạc Liêu
250