Dàn đề 8 con VIP: 400.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :14-05-21


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Dàn đề 8 con Kết quả Theo
14-05-21
13-05-2164,56,44,22,68,67,66,91Ăn đề 64153
12-05-2150,42,37,88,30,61,69,79Ăn đề 50173
11-05-2157,62,95,00,66,48,72,70Ăn 70188
10-05-2158,65,64,77,61,47,85,19Ăn đề 47165
09-05-2113,31,33,80,99,01,14,69Ăn đề 69158
08-05-2111,42,62,92,93,40,15,84Ăn đề 93195
07-05-2183,47,27,33,24,18,98,19Ăn đề 47181
06-05-2100,77,01,11,91,62,46,49Trượt157
05-05-2147,08,92,10,40,87,99,05Trượt163
04-05-2154,52,01,39,75,05,57,36Trượt152
03-05-2181,41,18,15,07,38,70,89Trượt160
02-05-2130,85,56,36,57,72,70,28Trượt197
01-05-2111,23,99,94,24,69,19,65Ăn đề 65191
30-04-2176,72,93,36,82,24,66,47Ăn đề 36189
29-04-2116,61,05,07,49,14,72,93Ăn đề 16179
28-04-2158,88,12,19,02,13,40,94Ăn đề 13175
27-04-2148,77,52,90,92,74,37,66Trượt166
26-04-2152,43,99,23,52,83,35,84Ăn đề 52181
25-04-2174,67,04,78,13,32,37,09Ăn đề 78157
24-04-2107,77,64,22,80,49,72,67Ăn đề 77153
23-04-2181,10,67,60,95,58,24,18Ăn đề 60170
22-04-2193,73,21,67,69,42,40,61Trượt158
21-04-2166,56,72,54,82,55,67,77Ăn đề 55173
20-04-2145,46,32,82,62,18,90,53Trượt180
19-04-2118,04,65,33,54,81,87,45Ăn đề 65168
18-04-2181,56,53,80,49,44,77,55Trượt154
17-04-2180,65,64,95,97,82,78,12Ăn đề 80196
16-04-2181,59,89,56,75,96,07,66Ăn đề 89181
15-04-2195,96,47,82,40,13,41,17Ăn đề 82160
14-04-2195,80,89,30,68,70,60,50Ăn đề 95194
13-04-2180,39,21,58,04,02,47,43Trượt179
12-04-2139,44,68,86,05,71,62,50Ăn đề 39192
11-04-2130,14,89,44,93,95,68,35Trượt190