Dàn đề 8 con VIP: 400.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :14-05-21


Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Dàn đề 8 con Kết quả Theo
14-05-21
13-05-2196,43,24,15,89,23,64,38Ăn đề 64172
12-05-2128,79,07,19,09,99,53,50Ăn đề 50189
11-05-2153,36,95,64,14,46,16,26Trượt163
10-05-2114,30,02,94,51,58,22,47Ăn đề 47169
09-05-2126,61,43,33,35,69,67,69Ăn đề 69173
08-05-2193,81,43,17,01,67,31,66Ăn đề 93192
07-05-2192,47,44,14,58,87,62,48Ăn đề 47161
06-05-2171,26,55,50,67,25,52,43Trượt195
05-05-2105,96,65,00,66,82,45,21Ăn 66159
04-05-2180,52,94,69,27,48,25,40Ăn đề 80154
03-05-2173,77,57,33,25,92,48,02Ăn đề 25155
02-05-2121,78,49,79,51,65,53,11Ăn đề 78173
01-05-2115,65,85,55,02,24,05,22Ăn đề 65157
30-04-2127,75,94,36,17,55,97,48Ăn đề 36173
29-04-2178,98,72,16,93,95,17,21Ăn đề 16164
28-04-2179,06,40,52,13,39,97,36Ăn đề 13184
27-04-2113,86,07,36,66,39,33,52Ăn đề 33167
26-04-2153,58,47,60,35,95,79,29Trượt159
25-04-2159,91,33,78,15,02,61,70Ăn đề 78198
24-04-2193,89,69,47,96,36,42,02Trượt165
23-04-2183,30,45,20,64,42,08,79Trượt174
22-04-2141,48,80,69,92,12,77,73Ăn đề 92188
21-04-2105,82,74,24,48,80,84,95Trượt173
20-04-2151,07,75,75,06,64,38,73Ăn đề 75164
19-04-2131,68,65,59,15,40,99,41Ăn đề 65198
18-04-2151,28,78,80,07,97,08,00Ăn đề 00196
17-04-2160,66,53,42,02,49,87,03Trượt191
16-04-2109,54,89,33,95,97,34,23Ăn đề 89169
15-04-2145,22,77,91,39,27,59,82Ăn đề 82174
14-04-2123,17,57,01,87,34,74,95Ăn đề 95181
13-04-2189,61,19,80,29,64,76,17Trượt164
12-04-2128,04,39,97,26,72,47,06Ăn đề 39187
11-04-2175,11,02,72,82,27,16,88Trượt167