Dàn đề 6 con VIP: 500.000 VNĐ

Thấy chốt số rồi ngày :05-12-22


Nạp đủ tiền, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Dàn đề 6 con Kết quả Theo
05-12-22
04-12-2234,71,91,28,84,24Ăn đề 28178
03-12-2235,57,65,53,56,05Trượt168
02-12-2293,25,80,03,23,46Ăn đề 23167
01-12-2241,37,42,76,13,30Trượt166
30-11-2234,59,12,29,63,87Ăn đề 12161
29-11-2280,68,79,11,05,36Ăn đề 80164
28-11-2281,98,13,04,91,27Trượt192
27-11-2251,33,67,06,25,10Trượt181
26-11-2262,22,66,21,96,51Ăn đề 96192
25-11-2224,30,70,07,20,93Trượt185
24-11-2261,99,31,19,66,96Ăn 96197
23-11-2253,26,39,11,30,79Ăn đề 79195
22-11-2279,81,29,56,43,31Ăn đề 29177
21-11-2291,02,05,61,30,72Ăn đề 91199
20-11-2209,11,75,70,67,27Ăn đề 70172
19-11-2299,98,76,31,44,34Ăn đề 34184
18-11-2238,68,92,09,12,15Ăn đề 92156
17-11-2263,10,55,78,76,33Ăn đề 76151
16-11-2278,13,95,10,72,46Ăn đề 78160
15-11-2204,94,00,84,90,06Ăn đề 06157
14-11-2284,30,72,83,08,04Trượt196
13-11-2214,71,85,18,74,05Ăn đề 05163